Forebygging av forsøpling av forbrukeravfall

Bølgen-prosjektet skal hjelpe bedrifter med å forebygge forsøpling av forbrukeravfall. Bak prosjektet står Hold Norge Rent og Mepex Consult sammen med Oslofjorden Friluftsråd (OF), Grønt Punkt Norge og Infinitum. Prosjektet har fått støtte fra Miljødirektoratet, og målet er at 17 bedrifter skal gjennomføre Bølgen-prosessen i løpet av to-års perioden.

Bølgen er en femtrinnsprosess som alle bedriftene skal gjennom

1. Oppstartsmøte: Vi deler kunnskap

2. Rydding og analyse: Vi rydder søppel og analyserer funnene

3. Kreativ workshop: Vi løser forsøplingsproblemene

4. Utarbeider plan: Prioriterer tiltak

5. Gjennomføring: Bedriften blir en del av løsningen

Glad gjeng på strandrydding ved Fjærestad.

Foto: Bølgen-teamet

Analyse av avfallet gir en god innsikt i hva som havner i havet.

Foto: Bølgen-teamet

Gyllen mulighet

Bølgen er en gyllen mulighet for bedrifter som ønsker å være en del av løsningen og bli en tydeligere stemme når det gjelder å forhindre forsøpling.

Erfaringen etter det første året viser at prosjektet gir konkurransekraft; både ansattmotivasjon og bygging av bedriftens omdømme. Det gir også gratis tilgang på fagkompetanse på forsøpling, det er en spennende og lærerik prosess og hver bedrift får en konkret og skreddersydd tiltakspakke de selv skal gjennomføre med støtte fra Bølgen-teamet.

Prosjektet er fullfinansiert. Det bedriftene må stille med er ansattes tid, entusiasme og deltakelse i prosjektet.

Ønsker din bedrift å delta i Bølgen?

Ta kontakt med Bølgen-teamet!

Kathrine Kirkevaag

Mepex Consult

Tlf. 901 54 789
kathrine@mepex.no

Carl Pedersen

Hold Norge Rent

Tlf. 474 50 578
carl.pedersen@holdnorgerent.no