Forebygging av forsøpling av forbrukeravfall

Bølgen-prosjektet skal hjelpe bedrifter med å forebygge forsøpling av forbrukeravfall. Bak prosjektet står Hold Norge Rent, Mepex Consult og Oslofjorden Friluftsråd (OF). 13 bedrifter har gjennomført Bølgen-prosessen i 2020-2021.
I 2022 har prosjektet fått støtte fra Handelens Miljøfond.

Bølgen er en femtrinnsprosess som alle bedriftene skal gjennom

1. Oppstartsmøte: Vi deler kunnskap

2. Rydding og analyse: Vi rydder søppel og analyserer funnene

3. Kreativ workshop: Vi løser forsøplingsproblemene

4. Utarbeider plan: Prioriterer tiltak

5. Gjennomføring: Bedriften blir en del av løsningen

Glad gjeng på strandrydding ved Fjærestad.

Foto: Bølgen-teamet

Analyse av avfallet gir en god innsikt i hva som havner i havet.

Foto: Bølgen-teamet

Gyllen mulighet

Bølgen er en gyllen mulighet for bedrifter som ønsker å være en del av løsningen og bli en tydeligere stemme når det gjelder å forhindre forsøpling.

Erfaringen fra de to første årene viser at prosjektet gir konkurransekraft; både motivasjon hos ansatte og bygging av bedriftens omdømme. Det gir også gratis tilgang på fagkompetanse på forsøpling. Prosessen er spennende og lærerik og hver bedrift får en konkret og skreddersydd tiltakspakke de selv skal gjennomføre med støtte fra Bølgen-teamet.

Prosjektet er fullfinansiert. Det bedriftene må stille med er ansattes tid, entusiasme og deltakelse i prosjektet.

Ønsker din bedrift å delta i Bølgen?

Ta kontakt med Bølgen-teamet!

Hildegunn Bull Iversen

Mepex Consult

Tlf. 990 45 880
hildegunn@mepex.no

Astrid Kordal Næss

Hold Norge Rent

Tlf. 913 54 152
astrid.kordal.naess@holdnorgerent.no