Foto: Kilian Munch. Fahim Fundag, Emma Bjørke og Thomas Valnes vil samarbeide om forsøplingsfri festival
Foto: Kilian Munch. Fahim Fundag, Emma Bjørke og Thomas Valnes vil samarbeide om forsøplingsfri festival.

Ringnes vil bidra til klimasmarte festivaler

Ringnes var første bedrift ut i Bølgen-prosjektet, og nå ser vi de første resultatene av prosessen. Ringnes jobber nå sammen med festivalene Øya og PRIDE for å lage klimasmarte arrangement med null forsøpling.

Emma Bjørke, bærekraftsansvarlig i Ringnes, har vært med i hele Bølgen-prosessen.
– Sammen med Bølgen-teamet, Øya og PRIDE har vi jobbet med å komme frem til tiltak som både er modige og effektive, samtidig som de er realistiske og gjennomførbare. Ett av tiltakene vi har kommet lengst med, er arbeidet med festivalglass. Målet er å redusere forsøplingen og klimabelastningen slik at festivalgjengerne skal nyte sin drikke med god samvittighet, forteller Bjørke.

Innsiktsbasert kunnskapsløft

I et normalår er Ringnes leverandør av drikkevarer til over 120 festivaler og arrangement.
– Det betyr at vi er i en posisjon der vi kan finne gode løsninger sammen med mange ulike festivaler over hele landet. Pandemien har satt oss noe tilbake når det gjelder å få satt i verk tiltak, men vi har brukt året godt til å planlegge for veien videre, sier Bjørke.

Hun er veldig glade for at både Øya og Pride ønsker å være med og dele av sine erfaringer.
– Det betyr mye. Dette er profesjonelle festivaler som har et unikt bærekraftfokus, påpeker hun.

Bølgen ruller videre

Bjørke ser frem til å jobbe videre med tiltakene fra Bølgen-prosjektet.
– Den innsiktsbaserte metodikken og prosessen Bølgen-prosjektet representerer, har gitt oss et kunnskapsløft om forsøpling. Dere har utfordret oss og fått oss til å tenke nytt, sier Bjørke.

30. august i år deltok Ringnes på ryddeaksjon langs Akerselva i regi av Bølgen. Sammen ryddet de nærmere 80 kg avfall på noen få timer.

– Det er veldig flott med et så stort engasjement blant de Ringnes-ansatte. Og ekstra gøy å få en overraskende Dumdumboys-konsert i regi av CleanSounds en mandag formiddag. Litt av en dag på jobb, smiler Bjerke som planlegger nye «Grønne dager» i oktober. 

Dum Dum Boys overrasket søppelryddere med popup konsert på Blå i regi av CleanSounds.

Foto: Bølgen-teamet

Flere saker

Verdens største kaffeselskap tar Bølgen

Denne høsten skal Starbucks intensivere innsatsen mot forsøpling og tar Bølgen sammen med Hold Norge Rent, Oslofjorden Friluftsråd og Mepex. – Vi er utrolig stolte over å ha med oss Starbucks på Bølgen, sier Hildegunn Bull Iversen, prosjektleder for Bølgen og rådgiver i Mepex.

LES MER >

Bølgen ruller videre i 2022

Hold Norge Rent, Mepex og Oslofjordens Friluftsråd har fått støtte fra Handelens Miljøfond til å videreføre Bølgenprosjektet i 2022. Nå ser de etter nye bedrifter å samarbeide med.

LES MER >