På ryddeaksjon på Stokken fant vi ispapiremballasje fra Hennig-Olsen Is. Foto: Bølgen-teamet.

Toveis kunnskapsdeling

//

I Bølgen kobles kunnskap sammen. Det bidrar til ny innsikt om avfallet vi finner langs strendene i Oslofjorden 

Bølgen er en femtrinnsprosess der det legges opp til kunnskapsdeling i alle trinn. I trinn to tar vi med bedriften ut på strandrydding. Her rydder vi avfall som vi så tar med  til analyseverkstedet Oslofjorden Friluftsråd og Mepex har i Slemmestad. Bedriftene som er med i Bølgen er også med og analyserer avfallet fra ryddeaksjonen.  

Under analysen sorteres avfallet i ulike kategorier. Så gjøres det en full analyse hvor avfallet veies, telles og fotograferes. Vi prøver å finne kilde, alder, opprinnelse og hvilken type plastmateriale det er laget av. 

Bedriftene bidrar med kunnskap om sine produkter

At bedriftene er med på denne analysen bidrar til at Bølgen-prosjektet får nyttig kunnskap om produktene vi finner. 

  • Ringnes kunne se på utformingen av en 1,5 liters brusflaske og fortelle oss at det var en Villa Farris-flaske som var produsert i et spesielt år.
  • Hennig-Olsen is kunne fortelle oss at et av båtis-papirene vi fant stammet fra et år de hadde en feil i produksjonen av ispapiret.
  • Ved hjelp av produktnummer på emballasjen kunne NorgesGruppen si hvilket år emballasjen var trykket.


Slik får vi bedre kunnskap om avfallets reise og kan bedre tidsbestemme hvor lenge avfallet har ligget i havet før det skylles på land. Det hjelper oss til å se endringer over tid. Kunnskapen deles, og resultatene fra ryddeaksjonene blir både registrert i Rydde og databasen som ble etablert gjennom prosjektet Dypdykk i plasthavet. 

Avfallsanalyse med Norgesgruppen på Dypdykket analyseverksted i Slemmestad.

Foto: Bølgen-teamet

Flere saker

Bølgen ruller videre i 2022

Hold Norge Rent, Mepex og Oslofjordens Friluftsråd har fått støtte fra Handelens Miljøfond til å videreføre Bølgenprosjektet i 2022. Nå ser de etter nye bedrifter å samarbeide med.

LES MER >

Bølgen-magasinet

Flere av Norges mest kjente merkevarer har tatt Bølgen. I Bølgenmagasinet kan du lese om hvilke tiltak de innfører for å forebygge forsøpling fra sine forbrukerprodukter, design mot forsøpling og aha-opplevelser!

LES MER >